X Y Island-name Wonder Wonder LVL
16 81 Tikios Temple of Poseidon 5 38 33 12
Player Alliance Town-name
GSI Bio Achaimenes 33
Mini-Maus LYRA M-Vienna 33
Mini-Maus LYRA Red Wine 33
caissa Touchdown 35
Mini-Maus LYRA W├Ârgl 34
Charly Brown Femi 31
Mini-Maus LYRA Polis 26
Elisabetha Worms 23
Jon Schnee (i) Winterfell 25
Elisabetha Wasserburg 22
Jon Schnee (i) Wien 22
GSI Bio Polis 1