X Y Island-name Wonder Wonder LVL
50 70 Rakeutia Colossus 5 30 26 12
Player Alliance Town-name
kylian (i) Kristallicker 25
GoddessMystique Heliopolis 26
Archaon KING Altdorf_K1 30
Archaon KING Altdorf_K2 30
Samson (i) Kristall-K 16
Archaon KING Altdorf_K3 30
Bonifatius (i) PolineroMoina 5
-Utopia- N_H UtoKrisi 20
-Utopia- N_H Polis 16